top of page
לתיאום ביקור, ולכל שאלה:
 08-6632388

מרכז למידה

   תמרים

ההרשמה

בעיצומה

מרכז למידה תמרים הנו בי"ס יסודי דתי מוכר שאינו רשמי

בישוב סנסנה שליד מיתר,

הטובל בירק יער יתיר.

 שעריו פתוחים לכל ילד יהודי באשר הוא.

בית הספר דוגל בחינוך הנובע מהתפתחותו הטבעית של הילד, פונה לעולמו הרגשי, מעודד ביטוי במגוון יכולות רחב ומעניק לילד מיומנויות לחיים.

bottom of page