top of page

 

על קצה המזלג...

 

מרכז למידה תמרים הינו בית חינוך יהודי ששם לו למטרה לעורר את הרצון הפנימי של הילד ללמוד מתוך סקרנות, מתוך גילוי ומתוך עמל. זאת מתוך אמונה כי שימור ועידוד עולם הדמיון, ההתלהבות והשמחה הנטועים בילד מאפשרים לפוטנציאל הטבעי והצומח של הילד לבוא לידי ביטוי.

מטרתנו לגדל ילד בעל אמונה, ערכים, סקרנות, מיומנויות חברתיות, פתוח לאתגרים, נכון למאמץ, מכיר בזהותו ופתוח לקבל את האחר.

 

חשוב להדגיש כי תמרים מזמין כל ילד יהודי באשר הוא- על רצף הזהות היהודית. להצטרף אליו מתוך תחושה עמוקה כי החיבור בינינו עמוק מכל הבדלים חיצוניים, ומתוך הבנה ברורה שהתורה והמורשת היהודית שייכות לכולנו.

 

אנו רואים עצמנו מחויבים לדרך חינוכית המאפשרת ופותחת בפני הילד מפגש עם תחומי עניין שונים: ערכיים (תורה ומורשת ישראל, ציונות, טבע וסביבה), תרבות ישראלית (היסטוריה, שפה, ספרות, מוזיקה, אמנות) ותחומי דעת נוספים (אנגלית, חשבון, מדעים, גאוגרפיה) ועוד. כל אלה מתוך מגוון מיומנויות ודרכי ביטוי שונות (דרמה, ציור, פיסול, כתיבה יוצרת, תנועה, מוסיקה). אך ראשית רואים בכל אלה אמצעי למפגש של הילד עם עצמו, עם יכולותיו וכוחותיו הפנימיים הייחודיים כשתפקידנו לספק את הקרקע, התמיכה והליווי לתהליך.

"חנוך לנער על פי דרכו,

גם כי יזקין לא יסור ממנה"

 

(משלי, כ"ו, ו')

  נתונים טכניים  • "מרכז למידה תמרים" הינה עמותה רשומה (מס' עמותה 580529667).

  • העמותה פועלת כמלכ"ר, עפ"י הוראות החוק ובליווי רו"ח, זו השנה הרביעית.

  • העמותה בעלת אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות לשנת 2018.

  • מרכז למידה תמרים מלמדים את מגוון תחומי הדעת כולל מקצועות הליבה של משרד החינוך. המוסד הינו מוסד מוכר שאינו רשמי.

  • תקציב העמותה מאושר ע"י הוועד המנהל ומוצג לאסיפה החברים השנתית.

  • וועד מנהל תמרים:

מנכ"ל עמותה- עוז לב רן

יו"ר עמותה- גיא אשר

מזכיר עמותה- שי מלמד

      אליאב - שמוליק שאול, מוריה בן-טולילה, אליה מדר

      מיתר - בת שבע יהושע, תמר רז וייס

 סנסנה - זהר אשר, שירי סביר

      כרמים - שגיא לב שריד

bottom of page