top of page

שותפינו לדרך

 

 

 

 

 

 

 

 

מועצה אזורית הר חברון

 

המועצה מסייעת למרכז למידה תמרים בהליכי הכרתו כמוסד מוכר שאינו רשמי מול משרד החינוך.

המועצה מכירה בתרומתו האזורית החשובה של מרכז הלמידה לישובי המועצה וישובי צפון הנגב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קרן מיתרים 

 

קרן מיתרים מלווה את מרכז למידה תמרים מהקמתו.

תמיכת קרן מיתרים באה לידי ביטוי בהדרכה וליווי הכשרת מורים ותמיכה כללית לאורך שנות קיומו של תמרים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אגודה שיתופית סנסנה

 

אגודה שיתופית סנסנה ותושבי הישוב מלווים את פעילותו של מרכז למידה תמרים מיום הקמתו.

אנו מודים לישוב סנסנה על הזכות להתארח ולפעול בתחומו.

 

 

bottom of page